Coaches

Damian Yearwood   Bio
Women's Soccer Head Coach 2015 - 2016 Title:  Head Coach             
First Season: 2015    

Email: damian.yearwood@utoronto.ca
Contact                                     

 

      Sonia Rocha                     Bio       
Sonia Title: Assistant Coach
First Season: 2017             


Email: sonia.rocha@utoronto.ca
Contact     

 

 Harnack Bhamra      Bio
Nik Pavic Title: Team Manager              
First Season: 2017              

 

     Sarah Atkinson      Bio
Women's Soccer Roster 2015 - 2016 Title: Team Manager       
First Season: 2017